ضمن تشکر از همراهی شما، متاسفانه به علت تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام وجود ندارد.

الزامات شرکت در مطالعه بالینی

الزامات عمومی پیش از حضور در سانتر مطالعه

لطفا راس ساعت مقرر در مرکز حضور داشته باشید. پذیرش شما در روزها و ساعات دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود. مدت زمان حضور شما در هر مراجعه به مرکز حدود دو ساعت خواهد بود.

در هر مراجعه به مرکز، حتماً کارت ملی یا شناسنامه عکس‌دار خود را همراه داشته باشید.

در اولین روز مراجعه در صورتی که 15 تا 18 سال دارید، حضور قیم قانونی شما (والدین) به همراه مدارک شناسایی جهت اخذ رضایت‌نامه الزامی است.

لطفا از آوردن همراه خودداری کنید.

برای اخذ نمونه خون نیاز نیست ناشتا باشید. لطفا قبل از مراجعه به مرکز تغذیه کافی و مناسب داشته باشید.

پیش از اولین روز مراجعه به مرکز، فهرستی از تمام داروهای خود و دستور مصرف آن‌ها تهیه کرده و در روز مراجعه، آن را همراه داشته باشید. (مشورت با پزشک) در صورتی که تهیه فهرست برایتان ممکن نیست، داروها را همراه خود داشته باشید.

جهت مراجعه به مرکز تزریق، کد اختصاصی رایگان اسنپ که صرفا با مبدا یا مقصد سانتر مطالعه فعال می‌شود، برای شما پیامک خواهد شد.

الزامات پیش از تزریق واکسن

درصورتی که داوطلب خانم هستید و طی دو هفته قبل از ورود به مطالعه، رابطه جنسی داشته‌اید باید از روش مناسب پیشگیری (غیر از قرص های اورژانسی) استفاده کرده باشید.

تزریق سایر واکسن‌ها در طول مطالعه مجاز نیست ( به جز تزریق واکسن های روتین مانند مننگوکوک، هپاتیت B، آنفلوآنزا، دیفتری/کزاز و یا واکسن های دارای دیفتری/کزاز تا 8 روز قبل از تزریق واکسن HPV).

در صورتی که داوطلب خانم هستید، نیاز است روز قبل از مراجعه برای تزریق دوز دوم و سوم واکسن، از تست ادراری هورمون hCG که در روز اول مراجعه به شما تحویل داده شده است استفاده کنید و کیت مربوطه را در روز تزریق همراه خود داشته باشید.